Kosten

Wat je investeert

Motivatie is de belangrijkste component om door middel van Reinvent Your Personality een nieuwe positieve toekomst te creëeren.

Kosten

De kosten voor particulieren bedragen € 107,— incl. BTW per sessie. Een sessie duurt circa 1,5 uur. Een redelijke uitloop wordt niet doorberekend.

Instanties

Het uurtarief voor professionele instanties is het equivalent van het tarief dat in de bewuste instantie gebruikelijk is voor vergelijkbare diensten.

Reistijd

Reistijd wordt in rekening gebracht op basis van 50% van het van toepassing zijnde uurtarief.

Annuleren

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren telefonisch of per e-mail zonder kosten geannuleerd worden. Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd worden volledig in rekening gebracht.

Betaling

Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden.

Ethische Code

De adviespraktijk conformeert zich aan de ethische code van de NVNLP.