Empowermenttraining en Coaching (RYP)

Reinvent your Personality is: a powerful and creative tool to build a happy future

Empowermenttraining en Coaching helpt:

  • Om als individu je eigen persoonlijkheid opnieuw te ontdekken. Positieve eigenschappen worden vergroot en persoonlijke belemmeringen overwonnen.
  • Om als team de spirit opnieuw uit te vinden en met vernieuwd elan, creativiteit en vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan.

roberth_mmap03a

Klik op de afbeelding om deze groter weer te geven.

RYP — Empowermenttraining en Coaching is:

  • Een ideale mix van bewezen methodieken uit de wereld van het management en de wereld van de coaching en de training.

ryp-01

Klik op de afbeelding om deze groter weer te geven.

Binnen RYP – Empowerment en Coaching wordt gebruikgemaakt van:

  • Business Model You
  • Mental Space Psychology (Sociaal Panorama)
  • NLP (Neurolinguïstisch Programmeren)
  • TA (Transactionele Analyse)
  • RET (Rationeel-Emotieve Therapie)
  • Sociale Agogiek
  • Ondernemerservaring

In de behandeling/begeleiding/coaching zal vaak worden gezien dat de situatie en omstandigheden niet kunnen worden veranderd. Het is dan belangrijk om hiermee te leren omgaan op een wijze die bij je past en voor jou niet bedreigend is. Je leert anders kijken naar de situatie en je krijgt handreikingen hoe je beter kunt omgaan met de voor jou problematische situatie.

Met een nieuwe visie op bestaande situaties kan optimistisch en energiek naar de toekomst worden gekeken en nieuwe doelen kunnen succesvol worden gerealiseerd. Er wordt hierbij soms samengewerkt met Barend Spijkers: een gezondheidspsycholoog met brede ervaring.