Teamtraining en -management

Teammanagement

‘Een goede leider kijkt vooruit’

Wat heeft een team nodig om succesvol te zijn?

  • Medewerkers met ontwikkelde competenties en talenten.
  • Medewerkers met de juiste persoonlijke ontwikkeling.
  • Gezonde en vitale werknemers.
  • Een missie en een visie welke een afgeleide zijn van de missie en visie van de onderneming.

Het team krijgt een nieuw elan.

Benadering

  1. Nulmeting.
  2. Verkenning hoe de teamleden de missie en visie hebben vertaald naar hun team.
  3. Verkennen van de huidige fitheid en vitaliteit van de medewerkers.
  4. Tussenevaluatie en bepaling interventies.
  5. Start met de actie neuzen in de juiste richting en/of fitheidsprogramma.
  6. Eindevaluatie.

teammanagement-01

Als binnen de organisatie wordt geconstateerd dat een team niet optimaal functioneert of op z’n minst een steuntje in de rug kan gebruiken, bied ik een passend trainingstraject aan. Door middel van verschillende bewezen methodieken gaan we met elkaar aan de slag om problemen en misverstanden binnen het team op te lossen. Bijvoorbeeld: hoe vaak gebeurt het dat ‘die zeurende collega’ eigenlijk niet goed begrepen wordt? Het kan natuurlijk ook zijn dat een teamlid zijn/haar rol die hij of zij binnen het team bekleedt ‘verkeerd heeft begrepen’ en daarom niet de juiste functie heeft. In dat geval kan in kaart worden gebracht waar zijn of haar kwaliteiten wél liggen en hoe hier een succes van kan worden gemaakt.

Deze activiteiten kunnen op de locatie van de organisatie, dan wel elders, plaatsvinden. Alle teaminterventies en coachingsprogramma’s worden op uw organisatie afgestemd. Bij deze training hoort natuurlijk ook voldoende terugkoppeling naar de verantwoordelijke(n) binnen de organisatie.

Werknemer heeft geen idee van de bedrijfsdoelstellingen

28-12-2017 – ManagementSite. Meer dan een kwart van de medewerkers (28%) heeft geen idee wat de bedrijfsdoelstellingen van hun organisatie zijn. Als de jaarlijkse doelstellingen wel gedeeld worden, doet 43 procent van de organisaties dit slechts één keer aan het begin van het jaar. Van die organisaties komt 13 procent er het hele jaar niet meer op terug. 30 procent van de bedrijven komt er soms op terug.

Verder lezen? Klik dan hier voor de pdf.